Befolkning
PDF Udskriv Email

Etnisk domineres befolkningen af mestizer, der udgør ca. 70%; 14% er sorte og mulatter, mens der er mindre grupper af hvide, indianere og asiater. De sorte er dels engelsksprogede indvandrere fra Antillerne, dels spansktalende efterkommere af slaver fra kolonitiden. Indianerne lever til dels i reservater. Størst befolkningstæthed er der i Panamakanalzonen (med bl.a. 30.000 amerikanere) og på Stillehavskysten, mens de østlige og vestlige områder er meget tyndtbefolkede, ligesom et bredt bælte langs med den caribiske kyst stort set er mennesketomt og helt uden veje.

Cirka halvdelen af befolkningen lever ifølge FN under fattigdomsgrænsen, og der er meget store forskelle i levevilkårene mellem villakvartererne i Panama City og Colón og de fattige slumkvarterer og underudviklede landområder. Befolkningsvæksten er faldende, men med 1,8% om året stadig blandt de højeste i regionen. Den manglende udvikling på landet og Kanalzonens økonomiske muligheder bevirker, at der er en stadig tilvandring til de større byer her, som oplever arbejdsløshed, fødevaremangel og sociale problemer.

Grænseområdet mellem Panama og Colombia er kendt som Darién proppen - et tæt regnskovsområde, hvor der bor en række oprindelige folk. Det trues i dag af planerne om bygningen af en vej.

 

Efter Den Store Danske