Landefakta
PDF Udskriv Email

Det Danske Udenrigsministerium

GEOGRAFI

Hovedstad Panama City (827.828 indb.)

Areal 78.000 km2 (Danmark 43.000)

Indbyggertal 3,2 mio.

Befolkning 70% mestiz; 14% indiansk og vestindisk; 10% europæisk afstamning; 6% indiansk

Sprog Spansk er officielt sprog (dertil engelsk)

Religion 85% romersk-katolsk; 15% protestantisk


 

ØKONOMI

BNI pr. capita USD 4.603 (2005)(Danmark: USD 47.390 (2005))

Vækst i BNP pr. capita 4,6% (2005)

Valuta Balboa (PAB)


 

REGERING

Statsoverhoved Præsident: Ricardo Martinelli Berrocal

Regeringsleder Præsident: Ricardo Martinelli Berrocal

Udenrigsminister Samuel Lewis Navarro

Økonomi- og finansminister Carlos Vallarino


 

Indenrigspolitisk situation, herunder menneskerettighedssituationen:

Panama er et repræsentativt demokrati. Parlamentet består af 78 medlemmer, som vælges for 5 år. Martin Torrijos fra Det Revolutionære Demokratiske Parti (PRD) vandt præsidentvalget den 2. maj 2004 og blev indsat som præsident den 1. september 2004. Torrijos fik 47,5 % af stemmerne, mens hans modkandidat, den tidligere præsident Guillermo Endara fra Det Panamanske Parti (tidligere PA) , fik 30,6 %. Martin Torrijos er søn af den tidligere diktator, Omar Torrijos, der stod for forhandlingerne af 1979 traktaten, som bandt Washington til at overgive kontrollen af Panama-kanalen til Panama i 1999. Torrijos-regeringen har et stærkt flertal i Parlamentet og består af en koalition mellem PRD og Det Folkelige Parti (PP).

Torrijos baserede sin valgkamp på et løfte om ikke at ville tolerere korruption, som havde plaget de tidligere regeringer. Siden magtovertagelsen har Torrijos fået vedtaget flere love, som fremmer regeringens gennemsigtighed. Der er blevet dannet et nationalt antikorruptionsråd , hvis medlemmer repræsenterer de højeste niveauer i regeringen, samt civilsamfundet, arbejder- og religiøse organisationer. Torrijos nærmeste ministre er kendt for deres støtte til præsidentens antikorruptionsmålsætning. Regeringen har også gennemført sociale og skattemæssige reformer. I 2006 har regeringens fokus været på en udvidelse af Panama-kanalen. Regeringens forslag om udvidelsen blev godkendt ved en folkeafstemning i oktober 2006. Opmærksomheden omkring udvidelsen afspejler den vigtige rolle kanalen spiller for landets økonomi. Udover udvidelsen af Panama-kanalen er regeringens største udfordringer at øge de offentlige finanser og at takle problemerne vedrørende den konstant høje arbejdsløshed og fattigdom. Dette søges opnået gennem liberalisering og omstrukturering af den offentlige sektor, promovering af eksport samt udenlandske investeringer og endelig sikring af energi.

 

Økonomisk situation:

Panama er sammen med Costa Rica de mest udviklede økonomier i delregionen. Økonomien bygger hovedsageligt på en veludviklet servicesektor (specielt service tilknytte Panama-kanalen, finansielle services, frizonen Colon, forsikringer, containerhavne og turisme) som bidrager med tre-fjerdedele af BNP. En nedgang i eksport fra frizonen og landbruget samt USA’s tilbagetrækning af militæret trykkede den økonomiske vækst i 2000-2003. I 2004 og 2005 er væksten steget takket være øget eksport og en kraftig fremgang i bygge-sektoren på grund af skatteincitamenter. I 2004 og 2005 var væksten på henholdsvis 7,6% og 6,4%. Landbrugs- og fiskerisektorerne, som er ansvarlige for en stor del af beskæftigelsen i landet, oplever en stigende efterspørgsel. Arbejdsløsheden, som i 2005 var på 9,6% (2004 11,6%) er trods det høje niveau faldende og forventes at falde yderligere. Til trods for væksten i økonomien er andelen af befolkningen som lever i fattigdom uændret. Sociale og økonomiske strukturer forhindrer en fordeling af ressourcerne, og bidrager dermed til den store ulighed i indkomstfordeling. Omkring 40% af befolkningen lever i fattigdom, 16,6%, i ekstrem fattigdom, og det er i sær landbefolkningen og folk af indiansk afstamning som er ramt. Inflationen i 2005 nåede det højeste niveau i flere årtier med 3.4%, hovedsagligt forårsaget af de høje olie priser. Ulandsgælden var i 2005 på 9,5 mia.

 

Udenrigspolitisk situation, herunder samhandel:

Fra 1. januar 2007 bliver Panama medlem af FNs sikkerhedsråd. Panama skal repræsentere Latinamerika i sikkerhedsrådet i to år. Panama er også medlem af WTO. Landet har traditionelt stået uden for det mellemamerikanske samarbejde, men deltager, om end begrænset, i det regionale integrationssystem (SICA). Af de Centralamerikanske lande har Panama kun en frihandelsaftale med El Salvador. Indgåelsen af en frihandelsaftale med USA, som har været en prioritet for Torrijos-regeringen, er blevet udsat til januar 2007 tidligst. Frihandelsaftaler med Chile og Singapore er på tegnebrættet. Panama er observatør ved det Mellemamerikanske Parlament (PARLACEN).

I foråret 2006 besluttede EU og Mellemamerika (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala) at indlede forhandlinger om en Associeringsaftale. Aftalen vedrører også etableringen af et frihandelsområde. Panama og Costa Rica forholder sig afventende til en tilsvarende aftale med EU.

Panamas vigtigste internationale relation er med USA. I 2005 eksporterede Danmark for DKK 140,4 mio. til Panama (hovedsageligt svinekødsprodukter, proviantering, maskindele), og importerede for DKK 353,4 mio. (hovedsageligt fragtskibe, dentale instrumenter).

Der har ofte været sammenstød mellem væbnede colombianske guerilla-grupper og det panamanske politi i forbindelse med guerilla-gruppernes indtrængen i den sydlige del af landet. Da militæret er afskaffet i Panama er det politiet, som har ansvar for at sikre intern sikkerhed samt at forsvare landegrænserne.

 

Udviklingssamarbejde med Danmark:

Danmark yder støtte til Panama gennem det regionale miljø-og menneskerettighedsprogram.

 

 

Redigeret 26. november 2009