Erhverv og økonomi
PDF Udskriv Email

Trafikken gennem kanalen giver en betydelig beskæftigelse i servicesektoren foruden indtægter til Kanalselskabet og staten. Derimod betyder det mindre, at Panama på papiret har verdens største handelsflåde: Der er helt overvejende tale om udenlandske redere, der fører bekvemmelighedsflag uden megen kontakt med flagstaten. Gennem mange år har Panamas økonomi været dårligt forvaltet, og et reformprogram med privatisering og stram finanspolitik blev først indledt efter 1990.

Landbruget beskæftiger ca. en fjerdedel af arbejdsstyrken, men bidrager kun med 10% af BNP. På trods af landets frodighed må der hvert år importeres store mængder fødevarer. Kun 7% af arealet er opdyrket, og jorden er uhyre skævt fordelt med store plantager og et stort flertal af lavproduktive smålandbrug.

De vigtigste landbrugsområder findes i Chirique mod vest, nær Costa Rica. Her dyrkes ris, majs, bønner og frugt til hjemmemarkedet og bananer, kaffe, kakao og sukker til eksport. Tidligere forsøgte militærstyret at lade Panama spille en rolle på verdensmarkedet for sukker, og der blev investeret i nyplantninger og sukkermøller. Succesen udeblev, da møllerne var for ineffektive, og sukkerprisen faldt, og helt galt gik det, da USA indførte handelssanktioner mod styret i 1980'erne. Nu bruges en del af sukkeret til fremstilling af rom.

På Stillehavskysten er der mange kvægbrug, både store farme og familiebrug. Driften udpiner jorden, og til stadighed ryddes regnskov til græsningsarealer. Lokale og udenlandske miljøorganisationer arbejder for at indføre en bæredygtig udnyttelse af skoven.

 

Industrien

er svagt udviklet. Mangel på råstoffer, et svagt hjemmemarked og kapitalmangel er de væsentligste årsager. I Panama City og Colón er der dog fremstilling af forbrugsvarer til hjemmemarkedet foruden nogen petrokemisk industri, og i Colón er et område udlagt til frizone. Med sin strategisk gunstige placering er frizonen en betydelig succes, som ventes at vokse yderligere, når de latinamerikanske lande lemper på samhandelsreglerne.

De vigtigste eksportvarer er bananer og friske rejer fra dam- og havbrug. Hidtil var landets turisme helt koncentreret til få turistcentre i kanalzonen og på bl.a. Perleøerne ud for Stillehavskysten, men med amerikanernes gradvise tilbagetrækning i 1990'erne har man fundet ny anvendelse for tidligere militærområder, ikke mindst med turisme for øje. Til eksemplerne hører, at militærbasen ved Fort Amador på Stillehavssiden er blevet omdannet til turistcenter, mens man i begge ender af kanalen har åbnet nye havne for krydstogtskibe. Med et støt voksende besøgstal har turisme således været et af det fattige lands vigtigste erhverv og største investeringsområder siden slutningen af 1990'erne. Meget af landet har dog stadig en meget svagt udviklet infrastruktur, og store områder er utilgængelige. Blandt andet har man i årtier savnet en vejforbindelse gennem det uvejsomme, næsten ubeboede Darien til Colombia, en fuldførelse af Pan-American Highway.