Panama - forfatning
PDF Udskriv Email

 

Republikkens forfatning er fra 1972, men gennemgribende revideret i 1983. Den lovgivende magt ligger hos et et-kammerparlament med 71 medlemmer, der vælges ved almindelige valg hvert femte år. Valgene foregår i landdistrikterne på flertalsbasis, mens der i byområderne anvendes forholdstalsvalg.

Den udøvende magt ligger hos præsidenten, som sammen med vicepræsidenten vælges for fem år ved direkte valg; der er stemmepligt. Præsidenten assisteres af et ministerråd. Præsidenten udpeger guvernører til de ni provinser.

 

Den Store Danske