Økonomi
PDF Udskriv Email

Siden 1950'erne har Panamas økonomi været kendetegnet ved omfattende offentlig regulering. Det har bl.a. givet anledning til en svag konkurrenceevne og store handelsbalanceproblemer, som ikke har kunnet opvejes af indtægter fra skibsfarten gennem Panamakanalen, frihandelszonen i Colón, bekvemmelighedsindflagning og den finansielle sektor, som er karakteriseret ved fuld bankhemmelighed.

Udlandsgælden er vokset, og siden 1980'erne har Panama hyppigt måttet anmode om gældsomlægningsaftaler og økonomisk støtte fra bl.a. Verdensbanken og IMF. I 1994 iværksatte regeringen et reformprogram, der bl.a. indebærer deregulering af arbejdsmarkedet, lovgivning mod monopolistisk virksomhed og privatisering af en række offentlige selskaber. Optagelse i Verdenshandelsorganisationen (WTO) i 1996 har resulteret i en betydelig liberalisering af udenrigshandelen. Efter en stagnation 2000-03 er økonomien atter i vækst, og det er besluttet at udbygge kanalen til dobbelt kapacitet. Landet har i dag en høj vækstrate.

Ud over betalingsbalanceproblemer har landet en høj arbejdsløshed (10% i 2005) og en meget ulige indkomstfordeling. Inflationen er derimod lav, hvilket ikke mindst skyldes, at dollar pga. de historisk meget tætte bånd til USA er gyldigt betalingsmiddel i landet. Panamas egen valuta, balboa, udstedes kun som mønt og er knyttet til dollar.

De vigtigste handelspartnere er Japan, USA og Kina.

Danmarks eksport til Panama var i 2005 på 141 mio. kr., mens importen derfra var på 353 mio. kr.

 

Fra Den Store Danske