Om landet Panama
Udvidelsen af kanalen
PDF Udskriv Email

http://www.youtube.com/watch?v=EpwtZgXH0lk&feature=relmfu

 
Økonomi
PDF Udskriv Email

Siden 1950'erne har Panamas økonomi været kendetegnet ved omfattende offentlig regulering. Det har bl.a. givet anledning til en svag konkurrenceevne og store handelsbalanceproblemer, som ikke har kunnet opvejes af indtægter fra skibsfarten gennem Panamakanalen, frihandelszonen i Colón, bekvemmelighedsindflagning og den finansielle sektor, som er karakteriseret ved fuld bankhemmelighed.

Læs mere…
 
Panama - forfatning
PDF Udskriv Email

 

Republikkens forfatning er fra 1972, men gennemgribende revideret i 1983. Den lovgivende magt ligger hos et et-kammerparlament med 71 medlemmer, der vælges ved almindelige valg hvert femte år. Valgene foregår i landdistrikterne på flertalsbasis, mens der i byområderne anvendes forholdstalsvalg.

Læs mere…
 
Landefakta
PDF Udskriv Email

Det Danske Udenrigsministerium

GEOGRAFI

Hovedstad Panama City (827.828 indb.)

Areal 78.000 km2 (Danmark 43.000)

Læs mere…
 
Om Panama-kanalen og dens historie
PDF Udskriv Email

Panamakanalen er en menneskeskabt kanal i Panama, som forbinder Stillehavet og Atlanterhavet. Byggeriet var en af de største og mest besværlige ingeniøropgaver som nogensinde er udført, og kanalen har haft en enorm indflydelse på skibsfarten mellem de to oceaner, afløsende den lange og forræderisk farlige rute via Drake passagen og Kap Horn ved sydspidsen af Sydamerika. Et skib som sejler fra New York til San Francisco via kanalen tilbagelægger 9.500 km , et godt stykke under halvdelen af de 22.500 km, som er distancen rundt om Kap Horn.

Læs mere…
 
Klima og geografi
PDF Udskriv Email

Panama har tropisk klima med kun små årstidsvariationer. Alle måneder har over 25 °C i gnsn., og det meste af året giver passaten store nedbørsmængder; i gnsn. 3300 mm og mest på den caribiske side af bjergene. På Stillehavssiden er der tørtid fra januar til april. Det fugtig-varme klima skaber forudsætning for en tæt regnskov, som dækker ca. halvdelen af landet. På kystsletterne er der savanne.

Læs mere…
 
Erhverv og økonomi
PDF Udskriv Email

Trafikken gennem kanalen giver en betydelig beskæftigelse i servicesektoren foruden indtægter til Kanalselskabet og staten. Derimod betyder det mindre, at Panama på papiret har verdens største handelsflåde: Der er helt overvejende tale om udenlandske redere, der fører bekvemmelighedsflag uden megen kontakt med flagstaten. Gennem mange år har Panamas økonomi været dårligt forvaltet, og et reformprogram med privatisering og stram finanspolitik blev først indledt efter 1990.

Læs mere…
 
Data om Panama
PDF Udskriv Email

 

Dansk navn:  Panama

Lokalt navn:  República de Panamá

Læs mere…